Hem 
J3 Rapport 
SHV-stat 
Årskontroller 
Kvalitetsbokslut 
Länkar 
Exempel 
Kontakt 

Kvalitetsbokslut

För Landstinget Dalarna har sedan 2003 Kvalitetsbokslut för primärvården producerats. Boksluten presenteras som en pdf-fil och som en powerpointpresentation för varje vårdcentral och varje sjukvårdsområde samt för landstinget gemensamt där svaren på mellan 70 och drygt 100 frågeställningar presenteras. Data jämförs mellan den egna vårdcentralen, det egna sjukvårdsområdet och hela landstingets primärvård.

Funktionen bygger på Microsoft Office (Excel, Powerpoint och Word), Adobe Acrobat samt på att alla vårdcentraler är anslutna till ett gemensamt nätverk.