Millisoft 
J3 Rapport 
SHV-stat 
Årskontroller 
Kvalitetsbokslut 
Länkar 
Exempel 
Kontakt 

Statistikprogram för medicinska tillämpningar

Millisoft utvecklar och säljer program, baserade på Microsoft Office, för statistisk bearbetning av medicinsk information.
Företaget är beläget i Insjön i Dalarna och produkterna har utvecklats i ett nära samarbete med Landstinget Dalarna.

J3 Rapport är en rapportgenerator för Profdoc Journal3.

Årskontroller omfattar tre olika formulär för fördjupad uppföljning vid årskontroller. Formulär är utvecklade för diabetes, AVK och kranskärlssjukdomar.

Frågor och kommentarer sänds till Millisoft AB.