Hem 
J3 Rapport 
SHV-stat 
Årskontroller 
Kvalitetsbokslut 
Länkar 
Exempel 
Kontakt 

Årskontroller

I Landstinget Dalarna bedrivs fördjupat kvalitetsarbete med insamling av medicinska data kring fyra diagnosgrupper:

  • AVK
  • Diabetes
  • Kranskärl
  • KOL

Information samlas i en en landstingsgemensam databas. I primärvården hämtas den för diagnosen relevanta informationen med automatik från databaserna i Profdoc Journal III.

För AVK-, diabetes- och kranskärlspatienter fylls formulär med kompletterande information i vid årskontroller . Dessa formulär är utvecklade i Microsoft Access och installeras i samma miljö och baseras på samma teknik som J3 Rapport. Formulären körs under s.k. runtime-licens så att inga ytterligare licenskostnader krävs.